REGULAMIN

– Karnety Fit and Jump ważne są przez miesiąc kalendarzowy od daty pierwszego uczestnictwa w zajęciach.
– Karnety Fit and Jump są wydawane imiennie.
– Karnety łączą się z innymi promocjami, z uwzględnieniem regulaminów i informacji o określonych promocjach.
– Ważność karnetów jest przedłużana, jeżeli zajęcia Fit and Jump nie odbędą się z powodu świąt, dni ustawowo
   wolnych od pracy lub z winy organizatora.
– Pomimo wykupionego karnetu, uczestnictwo w zajęciach wymaga wcześniejszej rezerwacji miejsc.
– Rezerwację zajęć można odwołać jedynie telefonicznie, maksymalnie 3 godziny przed zajęciami.
– W przypadku braku odwołania rezerwacji przed upływem 3 godzin od rozpoczęcia zajęć właściciel karnetu traci jedno wejście
   (co jest równoważne z uczestnictwem w tych zajęciach).Zajęcia odbywają się dla co najmniej 10 osób.